સુરતઃ નવી પોલીસ એક અધિકારના એંધાણ, 900 થી વધુ કોન્ટ્રાક્ટ પર કાર્યકર્તાઓ હડતાળ કરશે

0
33


સુરતઃ નવી સત્તાથી વધુ એક સત્તાના અંધાણ, 900 કોન્ટ્રાક્ટ પરના કર્મો હડળ કરશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here