વલસાડ : ધરતીપુર કન્યા શાળાની ઘટના પરિવાર અરવિંદ પટેલે શું કહ્યું

0
37


વલસાડ : ધરમપુર કન્યા નિવાસી શાળાની ઘટનાઓ શું અરવિંદ પટેલે કહ્યું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here