વડોદરા-હાલોલ રોડ પર હાઇટેન્શન લાઈન તૂટતા ગોડાઉનમાં આગ

0
33


વડોદરા-હાલોલ રોડ પર હાઇટેન્શન લાઈન તૂટતા ગોડાઉનમાં આગ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here