દિલ્હી અને કેરળ જેવાં રાજ્યોમાં કોરોનાના સંક્રમણના કેસોમાં ફરીથી વધારો થયો છે ત્યારે આગામી સમયમાં કેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે

0
56
દિલ્હી અને કેરળ જેવાં રાજ્યોમાં કોરોનાના સંક્રમણના…

દિલ્હી અને કેરળ જેવાં રાજ્યોમાં કોરોનાના સંક્રમણના કેસોમાં ફરીથી વધારો થયો છે ત્યારે આગામી સમયમાં કેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે

Posted by Pulse365 on Wednesday, November 18, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here