‘જિંદગીમાં હારવું ન જોઈએ, કંઈક ઇચ્છો અને તેની પાછળ પડી જાઓ તો સફળતા મળે જ છે’ વડોદરાના આ પોલીસ અધિકારીએ વિદ્યાર્થી તરીકે જોયેલું વકીલ બનવાનું સપનું 57 વર્ષની વયે પૂરું કર્યું

0
69
'જિંદગીમાં હારવું ન જોઈએ, કંઈક ઇચ્છો અને તેની પાછળ પડી જાઓ…

'જિંદગીમાં હારવું ન જોઈએ, કંઈક ઇચ્છો અને તેની પાછળ પડી જાઓ તો સફળતા મળે જ છે' વડોદરાના આ પોલીસ અધિકારીએ વિદ્યાર્થી તરીકે જોયેલું વકીલ બનવાનું સપનું 57 વર્ષની વયે પૂરું કર્યું

Posted by Pulse365 on Friday, December 4, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here