ઉત્તરાખંડ, હિમાચલના ઘણા ડુંગરાળ વિસ્તારો સફેદ ચાદરમાં લપેટી ગયા.

0
95
उत्तराखंड, हिमाचल के कई पहाड़ी इलाके सफेद चादर में लिपटे.

उत्तराखंड, हिमाचल के कई पहाड़ी इलाके सफेद चादर में लिपटे.

Posted by Pulse365 on Saturday, November 14, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here